Nationalpark Thy Marathon

NPT Marathon er Danmarks første nationalpark-marathon og byder på udfordringer til løbere på alle niveauer. Distancerne er

Læs mere om løbsdistancer og priser

  • Duathlon start kl. 9.10
  • 1/1 Marathon start kl. 10.00
  • 1/2 Marathon start kl. 12.00
  • 1/4 Marathon start kl. 12.30
  • Børneduathlon start kl. 12.35
  • 1/8 Marathon start kl. 12.45
  • 1/1 Gå-marathon start kl. 7.30
  • 1/2 Gå-marathon start kl. 11.00

 

Velkommen til danmarks første nationalpark-marathon

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark, og blev oprettet i 2007, med officiel indvielse den 22. august 2008. Området omfatter 24.370 ha og strækker sig over et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Den vestlige del af Thy er formet af århundreders sandflugt og rummer i dag store nationale og internationale natur- og landskabsværdier i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager.

 

Eftertilmelding i Thy-Hallen 1/9 kl. 12-16
og i startomårdet 2/9

Tilmeld

Nationalpark Thy Marathons 
resultater for 2017

Resultater 2017